Huis naar de kinderen?

Veel ouders hebben hun huis aan hun kinderen overgedragen, terwijl zij zelf in het huis zijn blijven wonen. Hoe pakt dit onder de nieuwe erfbelasting uit?

Situatie tot 2010. De overdracht van de woning aan de kinderen werd meestal gedaan met het oog op het besparen van successierecht (nu erfbelasting). Na overdracht aan de kinderen bleef de ouder in het huis op basis van vruchtgebruik of een recht van gebruik en bewoning. Als de ouder op het moment van overlijden nog in de woning woonde of minder dan 180 dagen voor zijn overlijden uit de woning was vertrokken, moest de waarde van de woning op het moment van de overdracht aan de kinderen bijgeteld worden als bezitting in de nalatenschap.

Vanaf 2010. Het bedrag dat in deze situaties aan erfbelasting moet worden betaald is vanaf 2010 hoger geworden, omdat voortaan moet worden uitgegaan van de waarde ten tijde van het overlijden. Gezien de stijging van de huizenprijzen zal de waarde in 2010 aanzienlijk hoger zijn dan de waarde destijds bij overdracht. Dit kan dus heel nadelig uitpakken. Als de ouder in de woning wil blijven wonen, zijn er twee alternatieven.

"Terugdraaien" van de overdracht. De ouder koopt in dat geval de bloot eigendom van de woning terug van de kinderen en wordt weer volledig eigenaar. Weliswaar valt de woning dan voor het geheel in de nalatenschap van de ouder, zodat hierover bij overlijden erfbelasting moet worden betaald, maar door betaling van de koopsom vindt er toch vermogensoverheveling plaats.

"Doordraaien" van de overdracht. De ouder doet in dit geval afstand van het vruchtgebruik, waardoor de kinderen volledig eigenaar van de woning worden. Als de ouder meer dan 180 dagen daarna overlijdt, dan is de woning niet meer met erfbelasting belast. De ouder moet wel aan de kinderen een huur betalen die op jaarbasis minimaal gelijk is aan 6% van de WOZ-waarde van de woning.

Berichtenarchief

kolom_bottom