Afschrijvingsregeling verruimd

Goed nieuws voor ondernemers: de regeling voor de tijdelijke willekeurige afschrijving op investeringen in 2009 en 2010 is verruimd. Hoe zit dat?

De tijdelijke willekeurige afschrijving werd begin 2009 ingevoerd als één van de maatregelen om ondernemers door de crisis te helpen. In de praktijk was het echter vaak lastig om aan alle voorwaarden te voldoen. Vooral het betalingscriterium leidde nogal eens tot problemen. Hierdoor kon de regeling niet optimaal benut worden.

Door de verruiming van de regeling kunnen investeringen uit 2009 of 2010 voortaan volledig versneld worden afgeschreven. In het investeringsjaar met een maximum van 50% en het restant -anders dan tot nu toe- in één of meer van de volgende jaren. Hierdoor is het voor u als ondernemer makkelijker om de regeling optimaal te benutten zodat het liquiditeits- en rentevoordeel maximaal is.

De eis dat u de investering vóór 1 januari 2012 respectievelijk 1 januari 2013 in gebruik neemt, blijft wel gehandhaafd.

De nieuwe regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving werkt terug tot en met 1 januari 2009. Op 1 januari 2011 vervalt de regeling weer. De regeling geldt dus niet alleen voor nieuwe investeringen in 2010, maar ook voor reeds verrichte investeringen.

Voorbeeld. U bent eind 2009 verplichtingen aangegaan voor de aankoop van een machine. In 2010 betaalt u 60% en in 2011 de overige 40%. Begin 2011 wordt de machine geleverd en neemt u deze in gebruik.

Onder de oude regeling kon u alleen in 2010 50% willekeurig afschrijven. In 2009 was geen willekeurige afschrijving mogelijk omdat de machine nog niet in gebruik was genomen en deze ook nog niet betaald was. Ook in 2011 was willekeurige afschrijving niet mogelijk omdat deze alleen kon worden toegepast in het investeringsjaar (2009) en het jaar daarna (2010).

In de nieuwe situatie kunt u in 2010 60% willekeurig afschrijven en de rest in het jaar of de jaren daarna. Daardoor kunt u in de nieuwe situatie de willekeurige afschrijving volledig benutten.

Berichtenarchief

kolom_bottom