Personenvennootschap

Nu het wetsvoorstel Personenvennootschappen en de Invoeringswet bij de Eerste Kamer liggen, nadert het moment dat men moet nagaan of er maatregelen getroffen moeten worden om klaar te zijn voor de nieuwe situatie.

Het is afhankelijk van de huidige rechtsvorm of er wel of geen actie ondernomen moet worden. Zo zullen vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen die geen rechtspersoonlijkheid willen hebben helemaal niets hoeven te doen. Voor hen verandert er niets.

 

Stille maatschap

Voor een stille maatschap geldt dat er nagedacht moet worden of men een stille of een openbare vennootschap wil worden. Waarschijnlijk zal met name de hoofdelijke aansprakelijkheid die voor de vennoten van een openbare vennootschap geldt een reden zijn om een stille vennootschap te willen zijn. In dat geval moeten de maten op korte termijn actie ondernemen om te zorgen dat ze naar buiten toe niet onder gezamenlijke naam handelen.

 

Openbare maatschap

Voor een huidige openbare maatschap geldt als belangrijkste wijziging dat de gedeeltelijke aansprakelijkheid wordt uitgebreid tot hoofdelijke aansprakelijkheid op het moment dat de maatschap straks door de wet automatisch een openbare vennootschap wordt. Om dat te voorkomen kan de maatschap worden omgezet (ingebracht) in een bv, of omgevormd worden tot een stille vennootschap. Kiest de maatschap voor een openbare vennootschap, dan is het raadzaam te controleren of de aansprakelijkheidsverzekering moet worden uitgebreid. Daarnaast moet de openbare vennootschap binnen zes maanden na de ingangsdatum van de wet worden ingeschreven in het Handelsregister.

 

Rechtspersoonlijkheid

Als er straks sprake is van een openbare vennootschap of commanditaire vennootschap, dan kan men kiezen om de vennootschap rechtspersoonlijkheid te geven. Voor de verkrijging van rechtspersoonlijkheid moet men wel wachten tot de wet is ingegaan. Er moet dan een vennootschapsovereenkomst komen, waarin staat dat er sprake is van een rechtspersoon en wat de naam, doel en zetel van de vennootschap is. Daarnaast moet een notariële akte worden opgesteld.  De vennootschap moet dan aan het begin of eind van de naam de afkorting OVR of voluit "openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid" opnemen en in alle geschriften de naam en zetel noemen.

 

 

 

 

 

Berichtenarchief

kolom_bottom