Hypotheekrente: een update

De aftrek van hypotheekrente blijft de gemoederen bezig houden. Blijft deze behouden of wordt er toch aan getornd? Het zal nog wel even duren voor we hier meer duidelijkheid over hebben. Dit heeft de minister van Financiën er in elk geval niet van weerhouden om het besluit over de eigenwoningrente te actualiseren en, op sommige punten, te vernieuwen.

 

Verbouwing

De hoofdregel van een verbouwingsdepot is dat de ontvangen rente in mindering wordt gebracht op de te betalen hypotheekrente. Op deze manier wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt. In zijn besluit heeft de minister nu goedgekeurd dat gedurende de eerste zes maanden de ontvangen en betaalde rente niet met elkaar gesaldeerd hoeven te worden. Daarna moet de ontvangen rente wel weer gesaldeerd worden met de betaalde rente.

 

Faillissement bank

Een andere goedkeuring ziet met name op gedupeerden van het faillissement van bijvoorbeeld DSB. Als gevolg van het faillissement kan de curator een positief spaarsaldo verrekenen met een hypothecaire schuld. In principe betekent dit voor de klant dat een deel van de eigenwoningschuld is afgelost en voor dit deel bij latere herfinanciering geen recht meer bestaat op aftrek van rente. De minister neemt met zijn besluit deze ongewenste bijwerking weg. Hij keurt namelijk goed dat in dit geval bij een latere herfinanciering van de rente volledig aftrekbaar is. Wel moet de herfinanciering binnen twee jaar na de verrekening plaatsvinden.

 

Rente bij onderhoud niet altijd aftrekbaar

Wanneer men onderhoud of verbetering van de eigen woning financiert, is het goed om te bedenken dat de rente op deze financiering niet in álle gevallen aftrekbaar is. Alleen als sprake is van de financiering van onroerende onderdelen die tot de eigenaarslasten horen, is de rente aftrekbaar.

 

Berichtenarchief

kolom_bottom