Winst in de innovatiebox

Om innovatie te stimuleren is per 1 januari 2010 de innovatiebox geïntroduceerd. Voor winsten behaald met innovatie geldt hierdoor een laag tarief (5%) voor de vennootschapsbelasting (normaal tarief 20%/25%).

Voor de winst die in de inkomstenbelasting valt (eenmanszaak, Vof en maatschap), is de innovatiebox niet van toepassing. Dit kan, als u flinke innovatievoordelen verwacht, een reden zijn om de overstap naar een BV te maken.

De innovatiebox is van toepassing op de winst die voortvloeit uit zelf ontwikkelde immateriële activa. Hiervoor geldt als eis dat er een octrooi op is verleend of dat er een WBSO-verklaring voor is afgegeven.

De kosten die u in verband met de innovatieve activiteiten (de immateriële activa) maakt, zijn tegen de normale vennootschapsbelastingtarieven aftrekbaar. Wel is bepaald dat de opbrengsten van immateriële activa pas in de innovatiebox worden belast als deze uitstijgen boven de totale kosten.

Een belangrijke voorwaarde is dat de behaalde voordelen voor minstens 30% uit het immateriële activum moeten voortvloeien. U zult dit zo nodig aan moeten tonen. Bij twijfel is het raadzaam hierover afspraken te maken met de inspecteur. Bij de Belastingdienst zijn per regio aanspreekpunten aangesteld voor vragen over de toepassing van de innovatiebox. Met deze aanspreekpunten kan overlegd worden over de praktische invulling van de innovatiebox voor het bedrijf.

Op bepaalde immateriële activa is de innovatiebox niet van toepassing. Dit geldt met name voor merken en logo's.

Als ondernemer zult u zo min mogelijk kosten willen toerekenen aan het immateriële activum waarvan de opbrengst in de innovatiebox valt. Uw winst moet deze kosten namelijk eerst te boven gaan, voordat het tarief van 5% van toepassing is. Toch zult u bijvoorbeeld ook een deel van uw overheadkosten aan het immaterieel activum moeten toerekenen. Het is raadzaam ook hierover vooraf afspraken te maken met uw aanspreekpunt bij de Belastingdienst.

 

Berichtenarchief

kolom_bottom