BTW-correctie auto van de zaak bedraagt nu 2,7%

De btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak is sinds 1 juli 2011 niet meer gekoppeld aan de hoogte van de bijtelling en onttrekking in de loon- en inkomstenbelasting. In plaats daarvan geldt een nieuwe forfaitaire correctie van 2,7% van de cataloguswaarde. In een uitspraak van 1 juni 2011 besliste Rechtbank Haarlem dat het onderscheid tussen (zeer) zuinige en andere auto's voor de btw-heffing over het privégebruik niet relevant is en zelfs discriminerend. De rechtbank zag alle auto's als gelijke gevallen. Naar aanleiding van deze uitspraak veranderde de staatssecretaris van Financiën de btw-regels.

Ondernemers en werkgevers kunnen voor de auto van de zaak alle btw op de gemaakte autokosten in aftrek brengen. In het laatste tijdvak van het kalenderjaar moet de btw voor het privégebruik van de auto worden gecorrigeerd. Over privégebruik is immers geen btw-aftrek mogelijk.

Voorheen moest 12% btw worden betaald (de btw-correctie) over het bedrag dat voor de inkomstenbelasting (of loonbelasting) in aanmerking was genomen als onttrekking of bijtelling. De hoogte daarvan (0%, 14%, 20% of 25%) was afhankelijk van de CO2 -uitstoot van de auto. Dit gold dus ook voor de btw-correctie. Sinds 1 juli 2011 is dit systeem voor de btw-correctie gewijzigd. De verschuldigde btw is nu gebaseerd op het werkelijke privégebruik of naar keuze 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm). Dit percentage wordt naar tijdsgelang berekend, dat wil zeggen op basis van het aantal dagen dat de auto ook voor privédoeleinden ter beschikking staat.

Berichtenarchief

kolom_bottom