Lening of verkapt dividend?

Het gebeurt regelmatig dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) geld leent van zijn bv. Ongeacht het doel van de lening moeten de bv en de aandeelhouder wel zakelijk handelen: zowel de lening als de leningsvoorwaarden moeten zakelijk zijn. Een maatstaf hierbij is: zou de bv dezelfde lening onder dezelfde voorwaarden verstrekken aan een onafhankelijke derde?

Als sprake is van een onzakelijke lening, die alleen aan de dga wordt verstrekt omdat hij nu eenmaal dga is, kan dit als consequentie hebben dat de lening als winstuitdeling wordt beschouwd. Over dit soort situaties is in de loop der jaren al heel wat jurisprudentie verschenen.

Het bewustheidscriterium is enorm belangrijk bij het beantwoorden van de vraag of er sprake is van een zogeheten verkapt dividend. De vennootschap moet zich ervan bewust zijn geweest dat de aandeelhouder werd bevoordeeld. Wanneer de aandeelhouder en de bestuurder van de vennootschap één en dezelfde persoon zijn, zal dit sneller worden aangenomen dan wanneer het om verschillende personen gaat. De bewijslast voor een verkapte dividenduitkering rust bij de inspecteur.

Wil men voorkomen dat een lening van de bv wordt aangemerkt als een verkapte dividenduitkering dan is het van belang dat niet alleen de afspraken tussen een aandeelhouder en zijn bv schriftelijk worden vastgelegd, maar ook dat die afspraken relevant zijn: is er sprake van reële, zakelijke afspraken die ook met een onafhankelijke derde zouden zijn gemaakt? Het kan best zo zijn dat een rekening-courant aanvankelijk wel zakelijk is, maar dat zich op enig moment een omslagpunt voordoet. Dit kan het geval zijn als de rekening-courant continu blijft oplopen en op een bepaald moment geconstateerd moet worden dat in feite sprake is van het prijsgeven van een vordering. Het hoeft dan niet zo te zijn dat de volledige rekening-courant als dividenduitkering wordt aangemerkt.

Kortom: zorg er niet alleen voor dat uw afspraken met de bv schriftelijk vastliggen, maar zorg er vooral voor dat de afspraken zakelijk zijn én kunnen worden nagekomen!

Berichtenarchief

kolom_bottom