Overgangsregeling voor voorbehoud vruchtgebruik

De staatssecretaris komt op korte termijn met een overgangsregeling voor situaties waarbij ouders voor 1 januari 2010 een woning hebben overgedragen aan hun kinderen, maar daar zelf tot hun overlijden in blijven wonen. Tot 1 januari 2010 werd belasting berekend over de waarde van de woning op het moment van overdracht van de woning. Nu moet worden betaald over de waarde van de woning op het moment van het overlijden van de ouders.

Bij de herziening van de Successiewet is geen rekening gehouden met kinderen die vaak al jarenlang eigenaar van de woning van hun ouders zijn, terwijl de ouders door een recht van vruchtgebruik of een recht van gebruik en bewoning in de woning konden blijven wonen. Onder de oude regeling werd de belasting berekend over de waarde van de woning op het moment dat de ouders de woning aan de kinderen overdroegen. Volgens de huidige regeling moet erfbelasting worden afgedragen over de waarde van de woning op het tijdstip van overlijden.

Door de overgangsregeling mogen mensen die voor 1 januari 2010 onder deze oude regeling vielen, bij het overlijden van (een van) hun ouders uitgaan van de waarde van de woning, vermeerderd met de waardestijging van 1 januari 2010 tot de overlijdensdatum. De waardestijging tussen het moment van de overdracht en 1 januari 2010 wordt op die manier niet meegenomen voor de toepassing van artikel 10 SW.

Berichtenarchief

kolom_bottom