Zelfstandigenaftrek weer beperkt

De regering wil vooral investeren in snelgroeiende ondernemingen. Daarom is in het Belastingplan 2012 voorgesteld om de huidige zelfstandigenaftrek te wijzigen in een vaste basisaftrek voor ondernemers.

De hoogte van de zelfstandigenaftrek is afhankelijk van de omvang van de winst. De huidige zelfstandigenaftrek kent een degressief karakter. Dat betekent dat naar mate de winst stijgt, de zelfstandigenaftrek afneemt. Sinds 1 januari 2010 kan de zelfstandigenaftrek maximaal gelijk zijn aan het bedrag van de positieve winst. Het niet-gerealiseerde deel van de zelfstandigenaftrek mag de ondernemer wel verrekenen met zijn winst in de volgende negen kalenderjaren. Deze beperking geldt niet voor startende ondernemers.

Per 1 januari 2012 wordt de zelfstandigenaftrek verder beperkt en omgezet in een vaste aftrekpost, een basisaftrek van € 7.280. Deze vaste aftrek vervangt de zelfstandigenaftrek met acht schijven, waarbij de aftrek hoger wordt naarmate de winst uit onderneming lager is. Het kabinet wil deze "straf op groei" wegnemen. De vaste basisaftrek betekent een lagere aftrek voor ondernemers met een winst uit onderneming tot afgerond € 18.500, ondernemers met een winst boven de € 53.500 gaan er met de vaste aftrek op vooruit, hun aftrek wordt hoger.

De wijziging zal gevolgen kunnen hebben voor de rechtsvormkeus. Doordat de zelfstandigenaftrek toeneemt voor hogere winsten, zal het winstniveau waarop de bv vanuit fiscaal oogpunt aantrekkelijk is hoger komen te liggen. De wijziging kan bovendien doorwerken naar allerlei toeslagen. Als de zelfstandigenaftrek lager wordt, neemt het verzamelinkomen toe. Doordat toeslagen vaak aansluiting zoeken bij de hoogte van het verzamelinkomen, kan een verlaging van de zelfstandigenaftrek een negatief effect hebben op de toekenning en omvang van de toeslagen.

De aanpassing van de zelfstandigenaftrek is de eerste stap van het kabinet om de bestaande ondernemersfaciliteiten te gaan vervangen door één geïntegreerde ondernemersfaciliteit, die gericht zal zijn op het bevorderen van winstgevend ondernemerschap. Dat kan uitmonden in een aparte box in de inkomstenbelasting voor ondernemers, een winstbox waarbij de ondernemersfaciliteiten opgaan in een lager, proportioneel tarief voor de winstbelasting. Invoering van een winstbox betekent een ingrijpende wijziging van het stelsel van de inkomstenbelasting, het kabinet gaat de mogelijkheden van een aparte winstbox verkennen.

Berichtenarchief

kolom_bottom