Aanpassing tbs-regeling bij echtscheiding

Per 1 januari 2011 is de wettelijke regeling aangepast voor het ter beschikking stellen van een vermogensbestanddeel aan de bv als dat vermogensbestanddeel tot een algehele of beperkte gemeenschap van goederen behoort. De wet bepaalt thans dat dit vermogensbestanddeel - en de tbs-opbrengsten daaruit - per definitie toegerekend moet worden aan beide echtgenoten, ieder voor de helft. Er wordt aangesloten bij de economische gerechtigdheid van beide partners. Met deze wetgeving heeft Financiën de uitkomst van een andersluidende uitspraak van de Hoge Raad van begin 2010 ongedaan gemaakt.

Bij deze wetswijziging is een doorschuifregeling in de tbs-regeling opgenomen voor situaties waarin de ondernemer in gemeenschap van goederen gaat trouwen. Als de ondernemer bij het aangaan van dat huwelijk een tbs-vermogensbestanddeel bezit, wordt dat door het huwelijk voor 50% toegerekend aan de nieuwe echtgenoot.

De wetgever heeft verzuimd per 1 januari 2011 eenzelfde doorschuifregeling in te voeren in geval van echtscheiding door een in gemeenschap gehuwd echtpaar dat gezamenlijk onder de tbs-regeling valt. Dat verzuim wordt hersteld: in de wet inkomstenbelasting wordt vastgelegd dat het tbs-vermogensbestanddeel bij echtscheiding vanaf 1 januari 2012 fiscaal geruisloos kan worden doorgeschoven, als één van beide echtgenoten de tbs na echtscheiding voortzet. De voortzettende ex-echtgenoot moet de fiscale boekwaarde van dat vermogensbestanddeel aanhouden, zoals die direct voorafgaande aan de verdeling van de huwelijksgemeenschap was.

De doorschuifregeling is optioneel: de dga en zijn echtgenoot kunnen er voor kiezen om bij echtscheiding fiscaal af te rekenen.

Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd en gaat u binnenkort scheiden? Als u de formele scheiding uitstelt tot begin 2012 kunt u de doorschuifregeling benutten en de fiscale afrekening over het tbv-vermogensbestanddeel vermijden.

Berichtenarchief

kolom_bottom