De flex-bv komt eraan

De Tweede Kamer heeft op 4 oktober jl. het wetsvoorstel Inveoeringswet Flexibilisering bv-recht aangenomen, inclusief een aantal amendementen. De Invoeringswet gaat nu naar de Eerste Kamer.

De Tweede Kamer nam het Wetsvoorstel vereenvoudiging bv-recht zelf in december 2009 al aan. Gaat ook de Eerste Kamer akkoord, dan verdwijnt de wettelijke regeling van de bv ingrijpend. De kapitaalbescherming verdwijnt vrijwel geheel, de inbrengverklaring en andere verklaringen inzake kapitaalbescherming zijn hetzelfde lot beschoren, en in plaats daarvan komt een verhoogde bestuurdersaansprakelijkheid. Het bestuur van de bv - de dga - zal moeten gaan toetsen of een uitkering verantwoord is en als die toets (goed) heeft plaatsgevonden, is de dga aansprakelijk. Ook de voorschriften over het houden van de algemene vergadering worden eenvoudiger.

De kans is groot dat de nieuwe bv-wetgeving op 1 januari 2012 zal ingaan.

Berichtenarchief

kolom_bottom