Alimentatie is aftrekbaar: hoe lang nog?

De partneralimentatie die u na een echtscheiding aan uw ex-echtgenoot moet betalen, is bij u fiscaal aftrekbaar en bij uw ex-partner belast. Aftrek van alimentatie kan ook aan de orde komen als de echtgenoten duurzaam gescheiden leven en zij formeel nog gehuwd zijn. Voor gehuwden is de verplichting om samen te wonen al jaren geleden (per medio 2001) vervallen. Voor ex-samenwonenden geldt eenzelfde regeling: de partneralimentatie is aftrekbaar c.q. belast.

In de Fiscale Agenda, met daarin de plannen van het kabinet tot modernisering van ons belastingstelsel, wordt aangegeven dat de partneralimentatie op afzienbare termijn wellicht gedefiscaliseerd gaat worden. Houd daar rekening mee bij de afwikkeling van lopende echtscheidingen. Neem in het convenant een voorbehoud op voor wat betreft de hoogte van de alimentatie, waardoor een aanpassing van die alimentatie (zonder rechterlijke tussenkomst) mogelijk wordt als de fiscale spelregels voor de aftrek c.q. belastbaarheid van partneralimentatie radicaal wijzigen.

Berichtenarchief

kolom_bottom