Optie binnenlandse belastingplicht

Woont u in het buitenland en werkt u in Nederland? En hebt u geopteerd voor binnenlandse belastingplicht om de hypotheekrente op uw buitenlandse woning in aftrek te kunnen brengen op uw Nederlandse inkomen? Als u meer dan 90% van uw totale inkomen in Nederland verdient, kunt u die optie beter intrekken.

De belastingrechter heeft recent beslist dat u in die situatie sowieso recht hebt op aftrek van de eigenwoningrente op uw Nederlandse inkomen. En door de optie in te trekken voorkomt u dat u in de toekomst het fiscale voordeel van die renteaftrek weer moet terugbetalen als u in enig jaar, door omstandigheden, niet meer voor de binnenlandse belastingplicht kunt opteren. Door de optie in te trekken, vervalt ook de zogenaamde clawback-bepaling. Trek de optie schriftelijk in bij de Belastingdienst, voor alle jaren dat uw aanslag Inkomstenbelasting nog niet definitief vaststaat.

Berichtenarchief

kolom_bottom