Willekeurige afschrijving mogelijk voor investeringen vanaf 1 juli 2013

Zeer recent heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel dat (opnieuw) mogelijk maakt bedrijfsinvesteringen willekeurig af te schrijven. De regeling voor de tijdelijke willekeurige afschrijving gaat in per 1 juli 2013 en eindigt op 31 december 2013.

Nieuwe investeringen welke in deze periode worden gedaan, kunnen eenmalig tot maximaal de helft willekeurig worden afgeschreven. Voorwaarde is dat de investering uiterlijk 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen. Zowel de bedrijven die inkomstenbelasting betalen als bedrijven die vennootschapsbelasting betalen, kunnen er gebruik van maken.

Berichtenarchief

kolom_bottom