BTW-ondernemer door zonnepanelen

Het Europese Hof heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan over de teruggave van btw bij de aanschaf van zonnepanelen voor een woning. Hoe zit dat?

Het Europese Hof heeft onlangs een Oostenrijkse particulier in het gelijk gesteld toen deze teruggave van btw eiste bij de aanschaf van zonnepanelen voor zijn privéwoning. De particulier stelde dat hij energie leverde aan het elektriciteitsnet en hij daardoor dus btw-ondernemer was, net zoals de energiemaatschappij dat is.

Als particulier kunt u rechtstreeks een beroep doen op deze uitspraak als u de btw over de aanschaf- en plaatsingskosten van door u als privépersoon aangeschafte zonnepanelen wilt terugvorderen. Of dat met terugwerkende kracht kan, is de vraag. U moet namelijk bij de aanvang van de verplichting feitelijk al de intentie hebben om als btw-ondernemer door het leven te gaan.

Bij de Belastingdienst kan een startersformulier worden aangevraagd. Daarna worden er aangiftebiljetten aan u uitgereikt. Op het eerste biljet kunt u direct de aan u in rekening gebrachte btw als voorheffing verrekenen. Met de afdracht van de btw over de opgewekte en niet zelf afgenomen energie, zal het in de praktijk wel meevallen. Als u op jaarbasis namelijk minder dan € 1.883 aan btw verschuldigd bent, valt u onder de kleineondernemersregeling en betaalt u vrijwel geen of helemaal geen btw. Het Ministerie van Financiën beraadt zich nog op de gevolgen van deze uitspraak. In afwachting daarvan worden er nog geen btw-nummers aan particulieren afgegeven.

Houd rekening met het feit dat vermoedelijk (per saldo) niet alle btw op de aanschaf aan u zal worden terugbetaald. U heeft de panelen immers ook voor eigen (privé)gebruik. En hoe de verdeling tussen zakelijk en privé gecontroleerd kan worden én wanneer die correctie moet plaatsvinden, is nu nog niet bekend.

Berichtenarchief

kolom_bottom