Periodieke giften in onderhandse akte

Vanaf 1 januari 2014 is de fiscale aftrek van een periodieke gift ook mogelijk als deze wordt vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst, in plaats van in een notariële akte. De Belastingdienst gaat hiervoor een eenvoudig model "schenkingsovereenkomst" opstellen.

Berichtenarchief

kolom_bottom