Een maand later AOW... wat nu?

Vanaf 1 januari 2013 gaat een AOW-uitkering pas één maand na de 65e verjaardag in. Wat nu als uw werknemer wil doorwerken tot hij AOW krijgt?

In veel individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten is een zgn. "pensioenbeding" opgenomen. Zo'n beding bepaalt dat "de arbeidsovereenkomst van rechtswege zal eindigen met ingang van de eerste dag van de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt."  Stel dat iemand is geboren op 15 juni 1948. Hij/zij wordt 65 jaar op 15 juni 2013. Hij/zij krijgt nu recht op AOW op 15 juli 2013. In dit geval zou de arbeidsovereenkomst eindigen op 1 juni 2013. Deze datums sluiten niet aan. Wat als hij/zij wil doorwerken totdat hij/zij AOW krijgt?

Het is onduidelijk of het redelijk is om als werkgever vast te houden aan het pensioenbeding. Wij adviseren u dan ook uw werknemer in zo'n geval door te laten werken totdat zijn AOW ingaat en (voor de zekerheid) een ontslagvergunning aan te vragen. Doe dit vóór zijn 65e verjaardag. Zo'n vergunning is dan een "hamerstuk". Met de vergunning kunt u de arbeidsovereenkomst dan opzeggen tegen 15 juli.

Voor de toekomst kunt u het pensioenbeding in nieuwe arbeidsovereenkomsten wijzigen. Gebruik daarvoor bijv. de volgende tekst: "De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege met ingang van de eerste dag waarop de werknemer aanspraak kan maken op een AOW-uitkering."

Voor uw "zittende" werknemers kunt u de arbeidsovereenkomsten niet zomaar wijzigen. Als u het pensioenbeding echter wilt aanpassen aan deze nieuwe wetgeving, is dat in het voordeel van de werknemer. In overleg komt u daar dus wel uit.

Berichtenarchief

kolom_bottom