Levensloop

Het is mogelijk om de levensloopregeling in 2013 voor slechts 80% van de waarde in de belastingheffing af te wikkelen. Van belang is te onderkennen, dat er twee soorten aanspraken zijn:

  • een "lage aanspraak"- aanspraken die op 31 december 2011 een waarde hadden van € 3.000 of lager;
  • een "hoge aanspraak"-aanspraken die op 31 december 2011 een waarde hadden van meer dan € 3.000.

De lage aanspraken worden per 1 januari 2013 geacht te zijn genoten. Dat wil zeggen, dat de waarde van de levensloopaanspraak per die datum in de belastingheffing betrokken moet worden. Heffing kan voor 80% van de waarde plaatsvinden voor ten hoogste de stand van de levensloopregeling per 31 december 2011. De aangroei ná 31 december 2011 wordt voor 100% van de waarde in de belastingheffing betrokken.

Voor hoge aanspraken geldt, dat deze in het jaar 2013 eveneens voor 80% van de waarde in de belastingheffing betrokken mogen worden. Hierbij gelden dan de volgende voorwaarden:

  • De 80%-regeling geldt ook hier weer uitsluitend voor de waarde per 31 december 2011. De aangroei en stortingen op de levensloopregeling ná 1 januari 2012 dienen voor 100% van de waarde in aanmerking genomen te worden;
  • De 80%-regeling geldt alleen indien de levensloopregeling geheel in 2013 wordt afgewikkeld (vóór 31 december 2013). Na gebruikmaking van de 80%-regeling zijn geen nieuwe stortingen meer mogelijk;
  • Het is wel mogelijk een deel in 2013 nog als verlof op te nemen (belast tegen 100%) en vervolgens het restant af te wikkelen tegen 80% van de waarde (mits het saldo lager of gelijk is aan het saldo per 31 december 2011).

De vraag of afwikkeling tegen 80% interessant is, zal van geval tot geval verschillen. Indien de levensloopregeling ooit is gestart met als doel om eerder met pensioen te gaan, moeten keuzes gemaakt worden. Verder is in het besluit nog genoemd wie er inhoudingsplichtig is (werkgever of uitvoeringsinstelling) en is een regeling opgenomen ter voorkoming van mogelijke dubbele inhouding.

Berichtenarchief

kolom_bottom