De vereenvoudigde factuur

Sinds 1 januari 2013 gelden er in de hele EU nieuwe factureringsregels. Voor kleine factuurbedragen kan men sinds 1 januari 2013 volstaan met een vereenvoudigde factuur.

Als het factuurbedrag (inclusief btw) niet hoger is dan € 100 , mag u voortaan werken met een vereenvoudigde factuur. Ook als de factuur een correctiefactuur is (een creditfactuur) die wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijke factuur en daar uitdrukkelijk naar verwijst, volstaat een vereenvoudigde factuur.

Op een vereenvoudigde factuur moeten in ieder geval worden vermeld:

  • de factuurdatum;
  • de naw-gegevens van de ondernemer die de prestatie verricht;
  • de aard van de geleverde goederen of verrichte diensten;
  • het te betalen btw-bedrag; en
  • in geval van een correctiefactuur: een verwijzing naar de oorspronkelijke factuur.

Uit de nieuwe regeling voor de vereenvoudigde factuur volgt dat ook een kassabon voor een bedrag tot € 100 inclusief btw door u gebruikt mag worden om de btw af te trekken, mits de voornoemde elementen op de kassabon vermeld staan. Voorkom contante betaling en betaal liefst per bankpas of creditcard (betalingsbewijs).

Berichtenarchief

kolom_bottom