Pensioenvoorziening eigen beheer vennootschap

Uiterlijk 1 januari 2014 dient de pensioenvoorziening in eigen beheer in het kader van de Wet Verhoging AOW en Pensioenleeftijd (Wet VAP).

Per 1 januari 2014 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. In verband met deze verhoging van de pensioenrichtleeftijd worden de opbouwpercentages voor het pensioen verlaagd, omdat in feite twee jaar langer pensioen kan worden opgebouwd. Deze wijzigingen dienen in de bestaande pensioenovereenkomsten aangepast te worden.

Wellicht is dit ook een moment om te overwegen het systeem, veelal het eindloonsysteem, om te zetten naar een beschikbaar premiesysteem. Het premiesysteem geeft een veel realistischer beeld van de pensioenvoorziening binnen de vennootschap met de daarbij behorende verplichtingen.

Tevens is dit ook het moment om de financiële risico's van een eventueel toegezegd partnerpensioen bij overlijden te inventariseren.

Berichtenarchief

kolom_bottom