Belangrijke voorstellen uit het Belastingplan 2014 (kernpunten)

De belangrijkste maatregelen die in het Belastingplan 2014 zijn opgenomen zijn:

  • Geen stamrechtvrijstelling meer voor nieuwe ontslagvergoedingen na 1 januari 2014;
  • Uitkering ineens van bestaande stamrechten in 2014 mogelijk, waarbij 80% van de uitkering wordt belast in box 1 zonder revisierente;
  • Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 vrijgestelde schenking van € 100.000 mits gebruikt voor de aankoop, de verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld. Geen beperking tot ouder-kind en geen leeftijdsgrens;
  • Bestaande vrijstelling voor schenking ouder-kind (€ 51.407) mag vanaf 1 oktober 2013 ook worden aangewend voor de aflossing van een restschuld;
  • Afschaffing BTW-integratieheffing;
  • Ook in 2014 crisisheffing voor lonen in 2013 boven € 150.000.

 

Andere noemenswaardige voorstellen uit het Belastingplan 2014 zijn:

  • Verlenging van de eerste schijf S&O-afdrachtvermindering tot € 250.000, waarbij wel het tarief wordt verlaagd van 38% naar 35%;
  • Verhoging van de RDA-aftrek van 54% tot 60% van de kwalificerende kosten;
  • Verhogingen van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting in komende 4 jaar, maar tegelijkertijd een inkomensafhankelijke afbouw tot nihil voor hoogste inkomens;
  • Oldtimers van 40 jaar en ouder zijn vanaf 2014 vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Voor personen- en bestelauto's die op benzine rijden en ouder zijn dan 26 jaar maar jonger dan 40 jaar, komt er een overgangsregeling. Die komt er niet voor diesel- en LPG-auto's jonger dan 40 jaar.

 


Berichtenarchief

kolom_bottom