Btw-aftrek zonnepanelen

Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) beschouwt de fiscus iedere particulier die regelmatig stroom teruglevert aan het energiebedrijf, tegen vergoeding, als btw-ondernemer.

De belastingdienst stelt zich op het standpunt dat particulieren zich alleen als btw-ondernemer hoeven te melden, indien zij vragen om aftrek van btw op de kosten van aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen. Of er recht bestaat op btw-aftrek is afhankelijk van de datum waarop de zonnepanelen zijn geplaatst en van de termijn waarbinnen de particulier zich meldt (indien een particulier zich nog niet heeft gemeld bij de belastingdienst komt deze alleen in aanmerking voor teruggaaf van de btw bij aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen na 20 juni 2013). De omvang van de btw-aftrek is voor "geïntegreerde zonnepanelen" lager dan voor niet-geïntegreerde zonnepanelen".

Als btw-ondernemer is de particulier btw verschuldigd over de stroom die wordt teruggeleverd aan het net. Afhankelijk van de soort panelen, geïntegreerd of niet-geïntegreerd, moet bovendien btw worden afgedragen over het privégebruik. Omdat het in de praktijk lastig kan zijn om te bepalen welke btw over de teruggeleverde stroom moet worden afgedragen, kan de particulier kiezen voor een forfaitaire benadering. De hoogte van het forfait is afhankelijk van de soort zonnepanelen en het opwekvermogen.

In veel gevallen zal de particulier kwalificeren voor de toepassing van de kleine ondernemersregeling (KOR), waarbij kan worden gekozen voor de ontheffing van administratieve verplichtingen (art. 25 lid 1 Uitv.besch. OB 1968). Afdracht van de btw is dan niet aan de orde. Wanneer in het jaar van aanschaf zou worden verzocht om ontheffing van administratieve verplichtingen, zou ook geen recht op btw-aftrek bestaan. Het ligt daarom voor de hand dat in het jaar van aanschaf van de zonnepanelen geen beroep wordt gedaan op de ontheffing, zodat ook btw kan worden teruggevraagd. Om in aanmerking te komen voor ontheffing van administratieve verplichtingen, moet een verzoek worden gedaan. De ontheffing gaat pas in bij het begin van het volgende jaar. In het eerste jaar van het btw-ondernemerschap moet dus nog wel btw-aangifte worden gedaan.

Berichtenarchief

kolom_bottom