Registratie eigen woningleningen bij fiscus

De informatieplicht voor eigen woningleningen geldt met ingang van 1 januari 2013 voor alle eigen woningleningen. Als men een lening afsluit bij een familielid of kennis, bij de bv of bijvoorbeeld bij een buitenlandse bank, zonder vestiging in Nederland, dan is men zelf verantwoordelijk voor de melding van de lening.

De lening moet uiterlijk bij de Belastingdienst worden gemeld op het moment dat de aangifte inkomstenbelasting, over het jaar waarin de lening is afgesloten, bij de Belastingdienst wordt ingediend. Wordt de aangifte nog niet ingediend, dan moet de melding uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de lening is afgesloten gedaan worden. Als er een wijziging in de lening wordt aangebracht, moet de wijziging binnen één maand na afloop van het jaar waarin de wijziging plaatsvindt gemeld worden.

Leningen die op 1 januari 2013 al bestonden vallen onder het overgangsrecht voor de eigenwoningregeling. Hiervoor geldt onder andere dat deze leningen tot het bedrag dat op 31 december 2012 openstond nog aflossingsvrij mogen blijven. Ook wanneer de leningen tot maximaal dit bedrag bij een andere geldverstrekker worden overgesloten.


Berichtenarchief

kolom_bottom