Inkeren? Nu of nooit

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de inkeerregeling nog één keer tijdelijk te versoepelen. Dit betekent een laatste kans voor zwartspaarders om schoon schip te maken. Vanaf 1 juli 2014 hoeven zij niet meer op enige coulance te rekenen.

De staatssecretaris van Financiën heeft besloten om vanaf 2 september 2013 aan de te kwader trouw zijnde belastingplichtigen die vrijwillig alsnog juiste en volledige belastingaangiften doen een boete op te leggen van nihil, met andere woorden: geen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen binnenlandse of buitenlandse situaties. Deze verruiming geldt dus niet alleen voor zwartspaarders, maar voor alle inkeersituaties voor wat betreft de aanslagbelastingen zoals de inkomstenbelasting. Voor de aangiftebelastingen zoals de omzet- en loonbelasting blijven de huidige regels van kracht. Voorts is de boetematiging tot nihil ook van toepassing op alle reeds voor 2 september 2013 lopende inkeertrajecten, welke nog niet hebben geleid tot onherroepelijk vaststaande boeten. Deze tijdelijke verruiming van de inkeerregeling geldt tot 1 juli 2014.

Na 1 juli 2014 herleeft de huidige inkeerregeling van voor 2 september 2013. De boete bedraagt na 1 juli 2014 ingeval van inkeer na verloop van twee jaar na de vrijwillig te verbeteren aangifte 30% van de ontdoken belasting.

Vanaf 1 juli 2015 worden de teugels nog strakker aangehaald en wordt de boete maximaal verminderd tot 60% van de te weinig geheven belasting. Deze datum is niet toevallig gekozen. Vanaf deze datum zullen landen veelvuldig en spontaner informatie uitwisselen en hebben diverse landen hun bankgeheim afgeschaft.

Berichtenarchief

kolom_bottom