Flinke korting voor werkloze jongere in 2014

Vanaf 2014 krijgt u een flinke premiekorting als u een werkloze jongere in dienst neemt. Uiteraard gelden er de nodige voorwaarden. Hoe zien die er uit en wat levert deze maatregel per saldo op?

Als u in 2014 of 2015 een jongere aanneemt die een bijstands- of WW-uitkering ontvangt, krijgt u een tegemoetkoming in de kosten via een premiekorting. Het gaat bij deze maatregel om jongeren van minimaal 18 jaar en maximaal 26 jaar. Alleen jongeren met een contract voor minstens een half jaar komen voor de maatregel in aanmerking en de dienstbetrekking moet minimaal 32 uur per week bedragen.

De korting bedraagt jaarlijks € 3.500, met een maximum van twee jaar. Vanwege uitvoeringstechnische beperkingen, geldt de korting in 2014 pas vanaf 1 juli 2014 en heeft u in 2014 dus maximaal recht op € 1.750. Dit neemt niet weg dat u ook voor jongeren die u van 1 januari 2014 tot 30 juni 2014 in dienst neemt, al recht heeft op korting. U krijgt de korting niet met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014, maar ontvangt deze in 2015 en 2016, er daarbij van uitgaande dat de dienstbetrekking tijdens die twee jaar nog bestaat.

De tegemoetkoming vereist dat u bij de loonadministratie de schriftelijke arbeidsovereenkomst bewaart, waaruit blijkt dat er sprake is van een dienstbetrekking die ten minste een half jaar duurt en een omvang heeft van 32 uren of meer per week. U moet ook een doelgroepverklaring van het UWV of het college van B en W bij de loonadministratie bewaren waaruit blijkt dat de betreffende jongere voor het begin van de dienstbetrekking recht had op een uitkering op grond van WW of bijstand.

Berichtenarchief

kolom_bottom