Boete: aftrekbaar of (binnenkort) niet meer?

Onlangs was de fiscaal aftrekbare (!) extreem hoge Rabo Libor-boete van $ 774 miljoen volop in het nieuws. Alle reden om eens verder stil te staan bij de fiscale aftrekbaarheid van boetes.

Niet aftrekbaar (art. 3.14, eerste lid c, d en e Wet IB 2011) zijn:

  • door een Nederlandse strafrechter opgelegde boetes;
  • betaalde bedragen in het kader van een schikking met justitie;
  • betaalde bedragen om gratie te verkrijgen;
  • bestuurlijke boetes;
  • EU-boetes; en
  • tuchtrechtelijke boetes.

Het gaat om alle kosten en lasten die verband houden met deze boetes. Dat is een ruim begrip. Denk ook aan de kosten van uw advocaat in dit soort zaken.

Als u kijkt naar de niet-aftekbare kosten mag duidelijk zijn dat daarin een soort "gapend gat" zit. Want de geldboetes of schikkingen die Nederlandse ondernemers over de grens betalen, zijn gewoon fiscaal aftrekbaar in Nederland. Ook boetes voor snelheidsovertredingen (in België, Duitsland, Frankrijk, enz.) bijvoorbeeld.

De staatssecretaris heeft laten weten dat hij zich sterk afvraagt of het onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse boetes nog wel wenselijk is. Het kan dan ook geen verrassing zijn dat Weekers verder laat weten te overwegen voor te stellen ook buitenlandse boetes niet langer aftrekbaar te laten zijn.

Berichtenarchief

kolom_bottom