Keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen op de schop

Buitenlanders die in Nederland inkomsten genieten, worden daarvoor in Nederland in de belastingheffing betrokken als buitenlands belastingplichtigen. Op grond van de huidige wet kunnen zij opteren voor binnenlandse belastingplicht, waardoor zij recht krijgen op aftrekposten en tegemoetkomingen die ook voor binnenlands belastingplichtigen gelden. In het Belastingplan 2014 is voorgesteld deze keuzemogelijkheid met ingang van 1 januari 2015 te laten vervallen en te vervangen door een regeling voor "kwalificerende buitenlands belastingplichtigen".

Dat betekent dat voortaan alleen buitenlandse belastingplichtigen die ten minste 90% van hun inkomen in Nederland verdienen in aanmerking komen voor persoonlijke aftrekposten. Buitenlands belastingplichtigen die niet aan de 90%-eis voldoen, komen niet meer in aanmerking voor de aftrekposten en kunnen ook niet langer kiezen om als binnenlands belastingplichtige te worden behandeld. In de nieuwe regeling worden alleen inkomsten uit Nederland belast en voor zover in het woonland recht op de aftrekpost bestaat, vervalt deze aftrekmogelijkheid in Nederland.

De regeling wordt verder ingeperkt doordat deze in principe alleen nog geldt voor de buitenlands belastingplichtige die inwoner is van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of de BES-eilanden.

De regeling zal pas per 1 januari 2015 in werking treden en er zal geen overgangsrecht van toepassing zijn. Dit geeft belastingplichtigen die onder de 90%-norm zitten met een eigen woning die hun hypotheekrente in Nederland in aftrek brengen nog enige tijd voor gewenning aangezien zij straks hun aftrekmogelijkheid verliezen.

Berichtenarchief

kolom_bottom