Bijbetalen over 2014? Hoezo?

Het zal u niet zijn ontgaan: de media hebben onlangs vol gestaan over een forse "naheffing" over 2014 die de meeste belastingplichtigen dit jaar gaan ontvangen. De wetgever besloot namelijk eind 2013 om de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk te maken. Hoe meer inkomen, hoe minder korting.

De Belastingdienst kon dit niet meer zo snel opnemen in alle rekenprogramma's. De afbouw van de algemene heffingskorting is namelijk wel verwerkt in de "normale" tijdvaktabellen, maar niet in de tabel bijzondere beloningen. Denk bij bijzondere beloningen aan een 13e maand-uitkering, een bonus, maar ook aan het "gewone" vakantiegeld. Op deze beloningen is bij de inhouding van de loonheffing geen rekening gehouden met de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting. Er is dus feitelijk te weinig belasting ingehouden.

Niet iedereen is de klos. Belastingplichtigen die minder dan € 19.645 verdienen, krijgen juist geld terug omdat de algemene heffingskorting voor de lagere inkomen juist is verhoogd tot € 2.103.

Komt uw belastbaar inkomen dit jaar boven de genoemde grens van € 19.645? Houd er dan rekening mee dat uw voorlopige aanslag te laag is vastgesteld. Dit wordt via uw definitieve aanslag over 2014 rechtgetrokken.

De staatssecretaris heeft bekendgemaakt dat als u in de periode 1 mei 2015 tot en met 30 juni 2016 een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 2014 met een te betalen bedrag ontvangt, u automatisch vier maanden extra de tijd krijgt om deze aanslag te betalen.

Berichtenarchief

kolom_bottom