Levenslooptegoed in 2015 opnemen?

In het Belastingplan 2015 is een bijzondere faciliteit opgenomen ten aanzien van de levensloopregeling. Op voorwaarde dat u uw gehele tegoed opneemt, wordt slechts 80% van uw opname in de belastingheffing betrokken. De overige 20% kunt u dus belastingvrij ontvangen. De 80%-regeling is beperkt tot de hoogte van uw levenslooptegoed per 31 december 2013.

Of het raadzaam is gebruik te maken van deze tijdelijke belastingkorting is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Allereerst is het belastingtarief van belang. Ondanks de belastingkorting van 20% kan het toch voordeliger zijn om de opnamen te verdelen over meerdere jaren.

Houd er rekening mee dat tegenwoordig zowel de arbeidskorting als de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk zijn.

Tevens zijn de toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag) inkomensafhankelijk.

De belastingkorting voor een volledige opname van het levenslooptegoed in 2015 lijkt een aantrekkelijke regeling. U zult echter goed naar de gevolgen voor uw persoonlijke situatie moeten kijken!

Berichtenarchief

kolom_bottom