Zet gift om in periodieke gift

Schenkt u jaarlijks een bedrag aan uw favoriete ANBI of vereniging? Als u zich verplicht om ten minste vijf jaar lang elk jaar een vast bedrag aan die ANBI of vereniging te schenken (behoudens bij eerder overlijden), kunt u die gift elk jaar aftrekken, ongehinderd door de drempel voor de normale giftenaftrek.

Sinds 1 januari 2014 hoeft u dit niet meer bij de notaris te laten vastleggen. U kunt ook kiezen voor een schriftelijke overeenkomst met de ANBI of vereniging. Bij schenking aan een vereniging zijn de voorwaarden onder andere dat de vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting én ten minste 25 leden heeft.

Berichtenarchief

kolom_bottom