Pensioen per 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn nieuwe pensioenregels ingegaan. Omdat de pensioenen door een flink hogere levensverwachting en lagere rente een stuk duurder werden, en in wezen niet goed betaalbaar, is een pakket maatregelen genomen dat resulteert in aanzienlijke pensioenverlagingen.

AOW-leeftijd omhoog

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Nu is het al 65 jaar en drie maanden. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd stapsgewijs naar 67 jaar in 2021.

Opbouwpercentage

Het zogenoemde opbouwpercentage van het aanvullende pensioen wordt verlaagd. Het maximale opbouwpercentage is afhankelijk van de pensioenregeling. Voor werknemers met een middelloonregeling gaat het  percentage omlaag van 2,15% naar maximaal 1,875%. Voor werknemers met een beschikbarepremieregeling geldt een staffel.

Pensioengrondslag

Geen verandering. Pensioengrondslag is het bedrag waarover pensioen wordt berekend. Het opbouwpercentage is het deel van de "pensioengrondslag" dat een werknemer belastingvrij mag reserveren voor het pensioen. In de regel is dit twaalf maal het maandsalaris plus de vakantietoeslag. Hiervan wordt eerst de franchise voor de AOW, waar iedereen op de AOW-leeftijd recht op heeft, afgetrokken.

Wat betekent dit financieel?

Een werknemer of dga met een modaal salaris kan door het lagere opbouwpercentage enkele duizenden euro's pensioenuitkering per jaar mislopen. Natuurlijk verschilt deze rekensom per situatie, afhankelijk van het aantal jaren dat iemand nog pensioen kan opbouwen tot zijn of haar AOW-leeftijd.

Inkomen boven de € 100.000

Werknemers en dga's kunnen alleen nog maar pensioen opbouwen over het (bruto) inkomen tot € 100.000. Boven dit bedrag kan geen belastingvrij pensioen meer worden opgebouwd. Wel bestaat de mogelijkheid om via een zogenoemde nettolijfrente of met een nettopensioen extra geld te reserveren voor het pensioen. De premie-inleg hiervan is vrijgesteld van belasting in box 3.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Ook voor de IB-ondernemer gaat de ruimte om via de FOR pensioen op te bouwen omlaag. De maximale inleg in de fiscale oudedagsreserve wordt verlaagd tot 9,8% van de winst met een maximum van € 8.640.

Lijfrente

Bouwt u pensioen op door middel van banksparen of een lijfrente, dan worden de mogelijkheden om fiscaal vriendelijk te sparen , de zogenoemde jaarruimte, ingeperkt. Ook hier geldt dat u minder opzij mag zetten, en dus langer moet sparen dan in voorgaande jaren.

Berichtenarchief

kolom_bottom