Borgtocht moet ook zakelijk zijn

In het MKB eisen banken bij het verstrekken van een lening aan een BV vrijwel altijd een persoonlijke borgstelling door de directeur-grootaandeelhouder. De Hoge Raad heeft hierover onlangs (17-10-2014) een belangrijke uitspraak gedaan.

In november 2011 heeft de Hoge Raad een aantal arresten gewezen over het begrip "onzakelijke geldlening". Als gevolg van merendeels de slechte economische omstandigheden waren veel DGA's genoodzaakt privégelden te lenen aan "hun" BV.

Deze geldlening valt bij de DGA in box 1. Ontvangen rente op zo'n lening is in box 1 belast. Verliezen op zo'n lening kunnen echter ook in aftrek worden gebracht in box 1.

Wil zo'n verlies daadwerkelijk in aftrek kunnen worden gebracht, dan moet er volgens de Hoge Raad wel sprake zijn van een "zakelijke" geldlening. Met andere woorden: zou een willekeurige derde bereid zijn geweest een dergelijke geldlening onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden te verstrekken? Is daarvan geen sprake, bijv. omdat zekerheden ontbreken of niet worden ingeroepen, er geen of een zeer laag rentepercentage en/of geen aflossing is overeengekomen, er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, enz., dan kan het verlies veelal niet in box 1 in aftrek worden gebracht.

Dezelfde factoren spelen een rol bij de borgtocht, aldus de Hoge Raad, 17-10-2014 (HR:2014:2984). Van een borgtocht is sprake als de DGA zich in privé garant stelt voor de terugbetaling van een door "zijn" BV bijvoorbeeld bij de bank afgesloten geldlening. Als de BV haar verplichtingen niet nakomt, wordt de borg door de bank aangesproken.

De Hoge Raad stelt nu dat beslissend is "of er een zodanige, niet van de winst van de BV afhankelijke vergoeding kan worden bepaald, waarbij een willekeurige derde bereid zou zijn eenzelfde aansprakelijkheid te aanvaarden". Met andere woorden: welk bedrag zou een derde verlangd hebben om als borg te worden benoemd? En dat staat dus los van de zakelijkheid van de onderliggende lening.

Vraag bij derden (wellicht dezelfde bank als waarbij uw BV op dat moment leent) tarieven op voor borgtocht en documenteer dat goed in uw administratie. Keer die borgtochtprovisie ook feitelijk aan u zelf uit. Deze provisie is wel belast in box 1.

Leg ook vast onder welke omstandigheden u die borgtocht bent aangegaan. Denk aan verwachte omzetstijging, een goed onderbouwd businessplan, een liquiditeitsprognose, e.d.

Dat alles kan helpen om de zakelijkheid van de borgtocht op dat moment aan te tonen. Gaat het later dan toch mis, dan heeft u de meeste kans dat u het verlies uit borgtocht in mindering kunt brengen op uw belastbaar inkomen.

Berichtenarchief

kolom_bottom