MOSS-regeling

Digitale dienstverleners die de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling) mogen toepassen, kunnen vanaf 1 januari 2015 via slechts één EU-land btw-aangifte doen en btw betalen voor alle elektronische diensten aan hun particuliere afnemers in EU-landen.

Registratie vindt plaats bij de Belastingdienst in Nederland als de dienstverlener een hoofdvestiging heeft in Nederland of hier ten minste een vaste inrichting heeft. Hiervoor is het digitale formulier "Verzoek Registratie in Nederland voor betalen btw in EU-landen (EU-regeling)" beschikbaar op de website van de Belastingdienst. Nadat de digitale dienstverlener zich heeft aangemeld bij de Belastingdienst, krijgt hij een bevestiging van zijn registratie. Bij meerdere vaste inrichtingen in de EU en een hoofdvestiging buiten de EU, is registratie in een andere EU-lidstaat ook mogelijk.

Naast de EU-regeling is er ook een niet-EU-regeling. Die regeling is bestemd voor digitale dienstverleners die noch een hoofdvestiging hebben in een EU-land, noch een vaste inrichting en die niet in een EU-land zijn geregistreerd voor de btw. Zij kunnen zich in Nederland of een andere EU-lidstaat registreren voor de MOSS-regeling. Voor de registratie in Nederland is ook voor de niet-EU-regeling een digitaal formulier beschikbaar op de website van de Belastingdienst.

Berichtenarchief

kolom_bottom