Eigen woning

Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad over de reikwijdte van het begrip eigen woning heeft staatssecretaris Eric Wiebes een besluit uitgevaardigd waarin de ongewenste effecten van dat arrest worden weggenomen.

De Hoge Raad had geoordeeld dat de (hypotheek)rente pas kan worden afgetrokken vanaf het moment van heien of het leggen van de fundering van de woning. De wetgever heeft echter beoogd om in situaties waar grond is gekocht en concrete stappen zijn gezet om de bouwwerkzaamheden binnen afzienbare tijd te laten beginnen, sprake kan zijn van een eigen woning in aanbouw waarvoor renteaftrek mogelijk is.

Goedgekeurd is nu dat bij nieuwbouw vanaf het moment van het sluiten van de koop-/aanneemovereenkomst sprake is van een woning in aanbouw als het aannemelijk is dat de woning uiterlijk in het derde jaar na aankoop van de grond als hoofdverblijf van belastingplichtige gaat fungeren.

Berichtenarchief

kolom_bottom