De bonus in de vrije ruimte (WKR)?

Bij de Belastingdienst wordt verschillend gereageerd op de mogelijkheid om bonussen onder te brengen in de vrije ruimte. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Belastingdienst bij hoge bonussen soms het standpunt inneemt dat deze niet in de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht, omdat er dan geen sprake zou zijn van een echte "vergoeding" of omdat het niet gebruikelijk zou zijn deze onder de vrije ruimte te brengen. Er zijn echter ook geluiden dat bij een bedrag tot maximaal € 2.400 per werknemer de Belastingdienst wel akkoord gaat met het onderbrengen van de bonus in de vrije ruimte. Deze "grens" van € 2.400 is overigens niet gebaseerd op wet- en regelgeving en wordt ook niet nader onderbouwd door de Belastingdienst.

Onlangs heeft de Belastingdienst een bericht op haar website geplaatst over de bonus. Hierin staat dat als "het gebruikelijk is de bonussen onder de eindheffing te laten vallen", de werkgever het "restant van de vrije ruimte (kan)  gebruiken voor onbelaste bonussen". Wel moeten de bonussen dan ook worden getoetst aan de gebruikelijkheidstoets. Vervolgens meldt de fiscus dat afgezien van een paar uitzonderingen, de werkgever zelf kan kiezen welke vergoedingen en verstrekkingen hij als eindheffingsloon onderbrengt in de vrije ruimte. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat de werknemer eerst zelf kosten heeft gemaakt.

Dit lijkt echter een foutieve uitleg van de gebruikelijkheidstoets die geldt onder de werkkostenregeling. Voor de gebruikelijkheidstoets is niet relevant of het gebruikelijk is dat een vergoeding (of in dit geval bonus) onder de vrije ruimte wordt gebracht, maar of de vergoeding of bonus gebruikelijk is binnen de branche. Verder is voor de gebruikelijkheidstoets van belang dat wordt vastgesteld dat de totale omvang van aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate (voor 30% of meer) afwijkt van hetgeen, in voor het overige overeenkomstige omstandigheden, gebruikelijk is. Als dat het geval is dient er een correctie plaats te vinden.

Ook is voor de gebruikelijkheidstoets in het geheel niet relevant of de vrije ruimte wordt overschreden. Waar de Belastingdienst zijn uitspraak dat "het restant van de vrije ruimte gebruiken voor onbelaste bonussen" op heeft gebaseerd is niet duidelijk.

De Belastingdienst heeft duidelijk moeite met het aanwijzen van de bonussen onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De motivatie van die afwijking vindt echter geen steun in de huidige wet- en regelgeving. Indien een werkgever overweegt om bonussen aan te wijzen onder de vrije ruimte, geeft bovenstaande het speelveld weer. Er is dus een hoog risico dat de Belastingdienst niet akkoord gaat met het onderbrengen in de vrije ruimte. Het laatste woord hierover zal waarschijnlijk aan de rechter zijn.

Berichtenarchief

kolom_bottom