Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd aangenomen

De AOW-leeftijd gaat met ingang van 1 januari 2016 verder omhoog. Dit regelt de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd, die op 2 juni jl. is aangenomen.

In 2016 gaat de AOW-leeftijd voor ouderen die na 29 september 1950 maar voor 1 juli 1951 zijn geboren, met 1 maand omhoog. Voor personen met inkomens tot 300% van het wettelijk minimum is voorzien in een overbruggingsregeling. De AOW-leeftijd van 67 jaar wordt niet op 1 januari 2023 ingevoerd, maar al eerder: op 1 januari 2021. Daarna wordt jaarlijks beoordeeld wat gelet op de levensverwachtingen de AOW-leeftijd zal worden. Deze AOW-leeftijd zal door de overheid telkens 5 jaar voor de invoeringsdatum bekendgemaakt worden.

Berichtenarchief

kolom_bottom