Starten vanuit een ww-uitkering

Wie start vanuit de situatie van werkloosheid, moet ingeschreven blijven als werkzoekende bij het UWV. Alleen dan blijft het recht op een WW-uitkering van kracht. Het UWV ondersteunt ondernemers in spe, met onlinetrainingen bijvoorbeeld. Er zijn twee mogelijkheden: gebruikmaken van de startersregeling of minder uren ww krijgen.

De startersregeling

De starter ontvangt voor een vaste periode van 26 weken 29 procent minder ww-uitkering. Tijdens deze startperiode mag de uitkeringsgerechtigde alles doen wat nodig is voor het eigen bedrijf: opdrachten werven en uitvoeren, bedrijfspand inrichten of een winkel openen. Voor wie een kortere periode recht heeft op ww, geldt de kortere periode. Niet iedereen kwalificeert voor de startersregeling. Wie in aanmerking wil komen, moet eerst online de training 'Zelfstandig ondernemen met een ww-uitkering' hebben afgerond. Dit maakt de kans groter dat de onderneming levensvatbaar is. Tijdens de startperiode is de ondernemer vrij van sollicitatieplicht. Verder is er een belangrijke beperking: de ondernemer mag geen opdrachten aannemen van de ex-werkgever tijdens de startperiode. Maakt de ondernemer zich daar wel schuldig aan, dan stopt de ww-uitkering. En kan er bovendien sprake zijn van een boete. Als de startperiode is afgelopen, dan geldt de restrictie ten aanzien van de ex-werkgever niet meer en mag de ondernemer ook van zijn oude werkgever opdrachten aannemen. Als de ww-uitkering vanwege opdrachten aan de ex-werkgever tijdens de startperiode is stopgezet, kan deze na de startperiode mogelijk herleven. Is er overigens ook nog sprake van een toeslag (die is immers mede gebaseerd op het ww-inkomen), dan berekent het UWV na ongeveer twee jaar hoeveel hiervan moet worden terugbetaald.

Starten zonder startersregeling

Wie begint met een eigen bedrijf vanuit de ww, maar zonder startersregeling, wordt gekort in het aantal uren uitkering. Er is dan geen toestemming nodig van de UWV-adviseur om het bedrijf op te zetten. En het aantal uren dat de ondernemer aan zijn onderneming besteedt, geeft hij direct door aan het UWV. Reisuren naar de vaste werkplek mogen niet meetellen voor de aftrek van ww-uren. Het risico dat de ondernemer in kwestie neemt, is dat de ww-uitkering blijvend lager uitvalt. Als het aantal uren is gekort, dan is dat definitief!

Berichtenarchief

kolom_bottom