Praktisch omgaan met flexcontracten, ook ná 1 juli 2015

Op 1 juli 2015 gaat de nieuwe 'ketenregeling' in. Er gaat dan het een en ander veranderen voor tijdelijke arbeidscontracten. Waar moet u nu rekening mee houden? Hoe speelt u nu alvast in op de nieuwe situatie?

Hoe is het nu?

Een contract voor bepaalde tijd eindigt vanzelf ('van rechtswege'). Met het vierde tijdelijke contract (de keten) óf met het verstrijken van drie jaar wordt een contract voor bepaalde tijd 'vanzelf' een contract voor onbepaalde tijd.

Als een derde contract van rechtswege afloopt óf een contract eindigt na drie jaar, kunt u, na een onderbreking van minimaal drie maanden, weer met een schone lei aan het eerste contract in een nieuwe keten beginnen.

Hoe wordt het?

Een contract voor bepaalde tijd loopt nog steeds vanzelf af, maar er veranderen twee dingen.

Als maximaal drie contracten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd, dan wordt het contract voor bepaalde tijd al na twee jaar omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Een vierde contract is altijd een vast contract (ook binnen twee jaar).

Om opnieuw aan een nieuwe keten van tijdelijke contracten te kunnen beginnen, moet er minimaal een onderbreking van zes maanden tussen de contracten zitten.

Overgangsrecht

De nieuwe regeling is van toepassing op alle tijdelijke contracten die ingaan óp of ná 1 juli 2015. Tijdelijke contracten die vóór 1 juli 2015 zijn afgesloten, tellen alleen voor het aantal contracten mee als er ná 1 juli 2015 een nieuw contract wordt afgesloten.

Met een goede verdeling van tijdelijke contracten kunt u op twee manieren voordeel behalen, namelijk:

  1. bij het eerste contract mag u met uw medewerker een concurrentiebeding overeenkomen omdat de duur langer dan zes maanden is. Vanwege de nieuwe wetgeving mag dit pas bij een tijdelijk contract vanaf zes maanden;
  2. blijf met de drie contracten onder de 24 maanden zodat u geen transitievergoeding hoeft te betalen. Op grond van de nieuwe wetgeving bent u namelijk, als een werknemer twee jaar of langer in dienst is geweest, een transitievergoeding verschuldigd.


Berichtenarchief

kolom_bottom