Kinderalimentatieverplichting als box 3-schuld tot 2017!

Met de akkoordbevinding van het Belastingplan 2016 is het voorstel aangenomen om de kinderalimentatieverplichting met ingang van 1 januari 2017 wederom uit te sluiten van box 3.

Tot 1 januari 2015 behoorde zowel de verplichting tot betaling van kinderalimentatie als het recht op kinderalimentatie niet tot het box 3-vermogen. Vanaf 1 januari 2015 is de aftrek kinderalimentatie in de vorm van de aftrek voor levensonderhoud van kinderen geschrapt en kwam de kinderalimentatieverplichting (per ongeluk) weer in aanmerking als box 3-schuld. Aangezien het recht op kinderalimentatie uitgesloten bleef van box 3, was er sprake van onbalans. Vanaf 1 januari 2017 kan de verplichting tot betaling van kinderalimentatie wederom niet langer als box 3-schuld worden meegenomen.

In de aangifte Inkomstenbelasting 2015 en 2016 kan een belastingplichtige de verplichting tot betaling van de toekomstige kinderalimentatie wel als schuld in aanmerking in box 3. Daarmee wordt de heffingsgrondslag lager waardoor er minder inkomstenbelasting verschuldigd is. De waardering van de verplichting dient in beginsel plaats te vinden op basis van de contante waarde, rekening houdend met de sterftekans.

Berichtenarchief

kolom_bottom