Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Per 1 januari is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Deze wet moet het doorwerken na de AOW-leeftijd (thans 65 jaar en zes maanden) faciliteren, zodat het voor werkgevers aantrekkelijker is om een AOW'er in dienst te nemen of te houden.

Zo bedraagt de opzegtermijn voor een AOW-gerechtigde werknemer een maand en is de loondoorbetaling bij ziekte voor hen teruggebracht tot dertien weken in plaats van twee jaar (een AOW'er heeft geen recht op WIA). Daarnaast bevat de wet een aantal maatregelen om verdringing van jongere werknemers door doorwerkende AOW'ers tegen te gaan. Ook zijn werkgevers in de publieke sector verplicht doorwerkende AOW'ers als eerste te ontslaan bij een reorganisatie. Die regel gold al voor de private sector. Ook is een werkgever niet verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW'er om het aantal werkuren uit te breiden.

Berichtenarchief

kolom_bottom