Inkomsten uit verhuur Airbnb

Tijdelijke verhuur van de eigen woning via websites als Airbnb en Wimdu is erg populair. De Belastingdienst let extra op!

De Belastingdienst is deze zomer een omvangrijk onderzoek gestart naar verhuur via Airbnb. Airbnb verstrekt momenteel geen gegevens over verhuurinkomsten aan de Belastingdienst, maar veel relevante gegevens (huurprijs, e.d.) zijn goed na te gaan via de website van Airbnb.

In geval van tijdelijke verhuur van de eigen woning (of deel van de eigen woning), is er sprake van belaste inkomsten uit tijdelijke verhuur (art. 3.113 wet IB 2001).

  • De aftrekbaarheid van kosten is conform de regeling van het eigenwoningforfait. Kosten die rechtstreeks samenhangen met tijdelijk verhuur (gas- en elektriciteitsverbruik, commissie) kunnen in mindering worden gebracht op de brutohuurvergoeding;
  • 70 % x kale huurprijs is belast;
  • Eigen Woning-forfait loopt gewoon door;
  • Onbelast is ook aparte vergoeding voor gebruik meubilair.Berichtenarchief

kolom_bottom