Verruimde schenkingsvrijstelling in 2017

De schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor schenkingen in verband met de eigen woning komt terug! De hogere vrijstelling zal gelden van 2017.

In de Successiewet 1956 is een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 53.016 (bedrag 2016) opgenomen voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar. Voorwaarde is dat de schenking verband houdt met de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van de vervreemde eigen woning van het kind.

De verhoogde vrijstelling kan slechts in één kalenderjaar worden benut (en dus niet worden gespreid over verschillende kalenderjaren). Voor oude jaren gold in 2013/2014 dat de reeds gebruikt vrijstelling mocht worden aangevuld tot € 100.000.

Deze schenking wordt met ingang van 1 januari 2017 structureel verruimd naar € 100.000. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan door een ouder aan een kind vervalt, waardoor er ook buiten de gezinssituatie gebruik van kan worden gemaakt. Wel blijft gelden dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar moet zijn. Bij ministeriele regeling zullen voorwaarden worden gesteld. Naar verwachting zullen deze voorwaarden inhoudelijk vergelijkbaar zijn met die uit 2014.

De schenkingen die in de kalenderjaren 2015 (€ 52.752) en 2016 (€ 53.016) door ouders aan kinderen worden gedaan voor de eigen woning, mogen in 2017 en 2018 worden aangevuld tot een bedrag van € 100.000.

Berichtenarchief

kolom_bottom