Zonnepanelen aanschaffen in 2016, de fiscale kant

De btw op de aanschaf- en installatiekosten is voor u als btw-ondernemer aftrekbaar. Maakt u gebruik van de kleineondernemersregeling (u moet in een jaar minder dan 1.883 euro btw betalen), dan kan het zijn dat door de nieuwe btw-belaste dienst (stroom leveren) u van die regeling niet, of minder, kunt profiteren.

Voor het bepalen van de verschuldigde btw mag u gebruikmaken van forfaitaire bedragen. Het forfaitaire bedrag dat u moet gebruiken, hangt af van het opwekvermogen van uw zonnepanelen.

Particulieren die panelen op de eigen woning installeren, kunnen worden aangemerkt als ondernemer voor de btw en dan de btw in de aanschafkosten terugvragen.

Omdat u groene stroom opwekt, kunt u gebruikmaken van diverse stimulerende investeringsregelingen. De belangrijkste zijn de hiernavolgende.

Energie-investeringsaftrek (EIA). Zonnepanelen staan in 2016 op de zgn. "Energielijst". Het aftrekpercentage voor de EIA is maar liefst 58%. Dat betekent dat u 58% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring heeft ontvangen, extra van de fiscale winst mag aftrekken. Onder het investeringsbedrag vallen aanschaf- en installatiekosten, maar ook de kosten die u betaalt voor een deskundig advies. Let op: subsidies verlagen wel het investeringsbedrag.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Afhankelijk van het totaal aan investeringen in 2016, komt u voor de aanschaf van zonnepanelen ook in aanmerking voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, voor 2016 maximaal 28%. EIA en KIA samen kunnen dus een extra aftrek van 86% opleveren.

Gemeentelijke en provinciale subsidies. Een handige website om te checken of u recht heeft op subsidies is http://energiesubsidiewijzer.nl.

SDE+. Grote installaties (zgn. "zon-PV-installaties" met een piekvermogen vanaf 15kWh) komen ook in aanmerking voor de regeling "Stimulering Duurzame Energieproductie", een stimulans van het Ministerie van Economische Zaken. Inschrijven hierop kan nu, vanaf 22 maart, en straks in september. Let op: SDE+ is niet mogelijk ik combinatie met de EIA.

Privézonnepanelen? Ook dan zijn er zijn er subsidieregelingen zoals het tegen gunstige rentetarieven geld lenen bij het Nationaal Energiebespaarfonds.


Berichtenarchief

kolom_bottom