Voordeelregel bijzondere beloningen verdwenen per 2016

Tot eind 2015 bestond de mogelijkheid om bijzondere beloningen (die maar af en toe tot uitkering komen, zoals vakantiegeld en incidenteel overwerk) in de voordeelregel op te nemen. Dat mag niet meer vanaf 2016. De reden daarvoor is dat de heffingskortingen nog veel meer inkomensafhankelijk zijn geworden dan vroeger en de werknemer door de voordeelregel te makkelijk te veel netto ontvangt.

Betaalt u overwerk of ploegentoeslag, dan behandelt u deze in 2016 als volgt:

  • structureel overwerk of structurele ploegentoeslag (dat elke maand terugkomt omdat die nu eenmaal in een vast rooster zit) is onderdeel van het vaste maandloon en wordt belast via het maandloon;
  • incidenteel overwerk moet altijd onder de tabel bijzondere beloningen vallen. De werknemer houdt er daardoor op het eerste gezicht vaak minder van over omdat dit het duurste tarief is, maar dat wordt via zijn aangifte inkomstenbelasting weer rechtgetrokken.

Berichtenarchief

kolom_bottom