Alsnog bijtelling door overstap naar elektrische auto

De bekende uitzondering op de bijtelling voor een door de werkgever ter beschikking gestelde auto is de situatie waarin de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 km voor privédoeleinden is gebruikt. Als in de loop van het kalenderjaar de auto mét bijtelling wordt ingeruild voor een volledig elektrische auto, waarvoor geen bijtelling geldt, kan niet worden volstaan met alleen het bijhouden van een kilometeradministratie voor de niet-elektrische auto.

Een werknemer had in 2013 achtereenvolgens over twee auto's van zijn werkgever beschikt. Van 1 januari tot en met 5 juli had hij een auto waarvoor een bijtelling van 25% gold en van 29 juli tot en met 31 december reed hij een elektrisch aangedreven auto met een bijtelling van 0%. Voor de 25%-auto hield hij een rittenregistratie bij waaruit bleek dat hij de auto niet privé gebruikte. Voor de 0%-auto hield hij geen rittenregistratie bij, omdat hij ervan uitging dat de bijtelling nihil was. De inspecteur was het daar niet mee eens, omdat de man daardoor niet had aangetoond dat hij in 2013 minder dan 500 km privé had gereden. Hij had immers met de 0%-auto ook privé gereden, ook al was de bijtelling voor deze auto nihil. Er volgde een naheffingsaanslag loonheffingen over de periode 1 januari tot en met 5 juli 2013 op basis van 25% van de cataloguswaarde van de auto.

Hof Amsterdam oordeelde dat, wanneer in de loop van een kalenderjaar verschillende auto's ter beschikking worden gesteld, een tijdsevenredig deel van het voor elk van die auto's geldende bijtellingspercentage in aanmerking moet worden genomen, tenzij de auto's samen op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 km privé worden gebruikt. Dit is niet anders als een van de auto's niet privé is gebruikt en/of het bijtellingspercentage voor een van de auto's nihil is. Het was dus wel degelijk van belang hoeveel km met de 0%-auto privé was gereden. Omdat niet was aangetoond dat de auto's in 2013 samen voor niet meer dan 500 km privé waren gebruikt, verklaarde het hof het hoger beroep ongegrond.

Berichtenarchief

kolom_bottom