Pensioen eigen beheer

Op 1 juli 2016 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de Tweede Kamer laten weten voor welke oplossing hij heeft gekozen als hij op Prinsjesdag een daartoe strekkend wetsvoorstel indient. Die oplossing heet uitfaseren: dga's kunnen hun pensioen tegen de fiscale waarde afkopen.

Ten eerste mag de dga de veel hogere commerciële waarde van het pensioen afstempelen tot de fiscale waarde. Dit afstempelen is een vorm van prijsgeven die op basis van de bestaande wetgeving leidt tot het belasten van de commerciële waarde van de pensioenafspraak, inclusief revisierente. Het wetsvoorstel regelt dat dit afstempelen geruisloos kan. De fiscale waarde die na het afstempelen resteert is geen pensioen meer, maar een soort van oudedagssparen in eigen beheer.Dat spaarbedrag moet dan later worden omgezet in een (belaste) lijfrente. En ze kunnen het pensioen in eigen beheer gewoon laten staan. Verder opbouwen is echter niet meer mogelijk.

Ten aanzien van het spaartegoed heeft de dga twee keuzes. Ofwel hij koopt het fiscaal gunstig af, ofwel hij laat het voor zijn oude dag staan. Als ze het afkopen doen in 2017, wordt die waarde verminderd met 34,5%. In 2018 geldt een korting van 25% en in 2019 nog maar een van 19,5%. De dga die daarentegen besluit om het saldo voor de oude dag te laten staan, kan het tegoed vervolgens in 20 jaar lineair laten vrijvallen en rekent dan dus trapsgewijs met de fiscus af.

 

Voor dit alles is de instemming vereist van een eventuele partner en dat kan nog wel eens een probleem gaan vormen. Natuurlijk is de korting aantrekkelijk en de ruimte voor dividenduitkeringen eveneens, maar er zullen toch (ex-)partners zijn die niet instemmen met dit afstempelen. Voor deze groep dga's blijft de pensioenverplichting gewoon staan. Op deze verplichting blijven alle pensioenregels van toepassing, zodat overeengekomen indexatie moet worden nagekomen en de waarde jaarlijks moet worden opgerent.

Berichtenarchief

kolom_bottom