Afschaffing aftrek uitgaven monumentenpanden per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 wordt de aftrek van de kosten van onderhoud van rijksmonumenten afgeschaft. Als de particuliere eigenaar na die datum nog teruggaven of nabetalingen ontvangt die betrekking hebben op uitgaven die hij vóór 2017 in aftrek heeft gebracht, moet hij die als negatieve persoonsgebonden aftrek fiscaal verantwoorden in het jaar van ontvangst.

Het schrappen van deze aftrekpost kan tot financieringsproblemen leiden als een eigenaar van een rijksmonument al vóór 2017 onomkeerbare financiële verplichtingen voor onderhoudsuitgaven is aangegaan. Om dat te voorkomen komt er in 2017 en 2018 een overgangsregeling in de vorm van een subsidieregeling met een budget van € 32 miljoen per jaar. Vanaf 2019 wordt datzelfde jaarbedrag structureel ingezet in een nieuw financieringsstelsel voor monumentenzorg.

Berichtenarchief

kolom_bottom