DGA: een lager gebruikelijk loon met de WKR

De verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015 heeft voor veel dga's een prettig neveneffect: zij kunnen het salaris uit hun bv op een lager bedrag stellen.

Met de WKR is ook het fiscale loonbegrip aangepast. Tot het loon behoren ook alle kostenvergoedingen die de dga/de werknemer die nu belast of onbelast heeft genoten. Dus de kostenvergoeding die een dga belastingvrij kan incasseren, omdat die onder een gerichte vrijstelling valt (denk aan een vergoeding voor reiskosten, studiekosten, een mobiele telefoon, internet, maaltijden onderwerg enz.), behoort tot diens gebruikelijk loon. De Belastingdienst heeft dat ook bevestigd.

Let op: de aanpak is niet mogelijk voor de zogenaamde intermediaire kosten. Als de bv deze door de dga "voorgeschoten" kosten terugbetaalt, vindt die betaling niet plaats in de loonsfeer, de terugbetaling vindt plaats in de relatie debiteur/crediteur.

Berichtenarchief

kolom_bottom