Reparatie arrest Hoge Raad over werkruimte in huurwoning

Op 12 augustus 2016 oordeelde de Hoge Raad dat een huurwoning met een onzelfstandige werkruimte onder voorwaarden kan worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. De belangrijkste voorwaarde is dat de huurwoning voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. Als de huurwoning is geëtiketteerd als ondernemingsvermogen, is de volledige huur aftrekbaar en geldt een bijtelling voor het privégebruik van de woning.

In het belastingplan 2017 wordt voorgesteld om de kosten en lasten van een huurwoning met een onzelfstandige werkruimte niet langer in aftrek toe te staan voor IB-ondernemers en resultaatgenieters. Voor huurwoningen met een zelfstandige werkruimte blijft aftrek mogelijk van de kosten en lasten die verband houden met de werkruimte. De wijzigingen treden met ingang van 1 januari 2017 in werking. Voor bestaande gevallen is niet voorzien in overgangsrecht.

De budgettaire opbrengst van deze wetsaanpassing wordt teruggesluisd naar IB-ondernemers en resultaatgenieters. Dat gebeurt door het verruimen van de aftrekmogelijkheid voor bepaalde algemene kosten, zoals representatiekosten. Deze kosten zijn nu voor 73,5% aftrekbaar (voor zover de kosten minder bedragen dan € 4.500). Voorgesteld wordt om het percentage van 73,5% te verhogen naar 80%. Deze verhoging geldt alleen voor de inkomstenbelasting en niet voor de vennootschapsbelasting.

Berichtenarchief

kolom_bottom