Co-ouderschap om de week: 2x combinatiekorting

Bij co-ouderschap hebben beide ouders recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorsting (van maximaal € 2.769) mits het kind tegelijkertijd tot het huishouden van beide ouders behoort. Vereist is dan dat het kind doorgaans tenminste drie gehele dagen per week in elk van beide huishoudens verblijft. Financiën gaat er van uit dat dit verblijf binnen het tijdsbestek van één week moet plaatsvinden: het kind moet in de week wisselen tussen de ouders.

Rechtbank Gelderland heeft recent beslist dat ook bij een wisseling om de week beide ouders recht hebben op de aanvullende heffingskorting. Die wisseling moet niet binnen het tijdsbestek van één week plaatsvinden, beslissend is of het kind in vrijwel gelijke mate bij beide ouders verblijft om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Berichtenarchief

kolom_bottom